*DGO55/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  374378
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 55
din  25.04.2016
D I S P O Z I Ţ I E
Publicat : 29.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 114-122     art Nr : 572
    În scopul sprijinirii Guvernului Republicii Moldova în realizarea reformelor planificate și, în special, în dezvoltarea capacităților necesare pentru punerea în aplicare a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, inclusiv a Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător, precum și pentru a asigura monitorizarea necesară pentru perioada de după etapa de liberalizare a regimului de vize:
    1. Se instituie Comitetul de supraveghere a Programului Misiunii Uniunii Europene de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova și se aprobă componența acestuia, conform anexei.
    2. Comitetul de supraveghere:
    a) se va reuni ori de cîte ori este nevoie, dar cel puţin o dată la şase luni, în şedinţe organizate şi desfășurate sub egida Cancelariei de Stat;
    b) va examina și va evalua performanța generală în atingerea obiectivelor și indicatorilor Programului Misiunii Uniunii Europene de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova.
    3. Se stabileşte că, în caz de necesitate, preşedintele Comitetului de supraveghere poate atrage în activitatea acestuia şi alţi specialişti din cadrul autorităţilor administraţiei publice şi organizaţiilor neguvernamentale.
    4. Ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale vor acorda Comitetului de supraveghere suportul necesar în activitate.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Nr. 55-d. Chişinău, 25 aprilie 2016.

Anexă
la Dispoziţia Guvernului nr. 55-d
din 25 aprilie 2016
COMPONENŢA
Comitetului de supraveghere a Programului Misiunii Uniunii Europene
de consiliere în politici publice pentru Republica Moldova
    I. Preşedintele Comitetului de supraveghere:
    Secretar general al Guvernului
    II. Membrii Comitetului de supraveghere:
    Președinte al Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova
    Ministru al muncii, protecției sociale și familiei
    Ministru al educației
    Viceministru al agriculturii și industriei alimentare
    Viceministru al finanțelor
    Viceministru al afacerilor externe și integrării europene
    Viceministru al dezvoltării regionale și construcțiilor
    Viceministru al mediului
    Secretar de stat al Ministerului Transporturilor și Infra-structurii Drumurilor
    Secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne
    Consilier principal de stat al Prim-ministrului
    Director general al Serviciului Vamal
    Șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
    Șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate
    Viceguvernator al Băncii Naționale
    Director general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
    Șef adjunct al Biroului pentru reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat
    Șef al Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie
    Șef al Direcției generale cooperare economică internațională din cadrul Ministerului Economiei
    Reprezentant al Procuraturii Generale
    Șef al Secției proiecte a Delegației Uniunii Europene
    Lider de proiect al B&S Europe
    III. Secretariatul Comitetului de supraveghere:
    Direcția generală coordonarea politicilor, asistenței externe și reforma administrației publice centrale a Cancelariei de Stat