DPC624/2018
ID intern unic:  374589
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 624
din  05.03.2018
pentru modificarea și completarea articolului 1
din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.69-VIII din 10 martie 2017
Publicat : 09.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 77-83     art Nr : 165     Data intrarii in vigoare : 05.03.2018
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Articolul 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.69-VIII din 10 martie 2017 privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    poziția „BALAN Mihai –  director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova”  se exclude;
    după poziția „BOȚAN Roman – președinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului” se introduce poziția „MITRIUC Ghenadi – vicepreședinte al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a  Parlamentului”;
    după poziția „JIZDAN Alexandru – ministru al afacerilor interne” se introduce poziția „STURZA Eugeniu – ministru al apărării”;
    după poziția „LEBEDINSCHI Maxim – consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul juridic și relațiilor instituționale, reprezentant al Președintelui Republicii Moldova în relațiile cu Parlamentul și Guvernul” se introduc pozițiile:
    „VOICU Pavel – consilier al Președintelui Republicii Moldova pentru misiuni speciale” și „POPOVICI Corneliu – consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării.”.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Igor DODON

    Nr. 624-VIII. Chişinău, 5 martie 2018.