DPC628/2018
ID intern unic:  374591
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 628
din  06.03.2018
pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova
nr. 331-II din 8 octombrie 1997
Publicat : 09.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 77-83     art Nr : 167
    În temeiul art. 12 din Legea securității statului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În Regulamentul Consiliului Suprem de Securitate, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 331-II din 8 octombrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se introduc următoarele modificări:
la articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Din componența Consiliului Suprem de Securitate fac parte, din oficiu, Președintele Parlamentului, Prim-ministrul, președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului, ministrul apărării, ministrul afacerilor interne, directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Procurorul General și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei.”;
    la articolul 14, sintagma „cel puțin 2/3 din numărul membrilor acestuia” se substituie cu sintagma „majoritatea membrilor acestuia”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Igor DODON

    Nr. 628-VIII. Chişinău, 6 martie 2018.