*OMFC09/2018 Versiunea originala
ID intern unic:  374632
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 09
din  15.01.2018
privind aprobarea formularului tipizat
al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit
pentru persoanele care desfăşoară activitate
profesională în sectorul justiţiei
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 95     Data intrarii in vigoare : 26.01.2018
    În vederea executării prevederilor art.83 alin.(4) din Codul fiscal, precum şi a modificărilor operate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472-477, art.947),
ORDON:
    1. Se aprobă formularul tipizat Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiţiei (forma DAJ17), conform anexei nr.1, și Modul de completare a acestuia, conform anexei nr.2.
   2. Se abrogă Ordinul Ministerului Finanțelor nr.72 din 25 mai 2015 cu privire la aprobarea formularului-tip Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc şi a Modului de completare a acestuia (Monitorul Oficial, 2015, nr.131-138, art.885).
    3. Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularelor aprobate, este perioada fiscală a anului 2017, inclusiv pentru contribuabilii care şi-au modificat perioada fiscală în conformitate cu art.121 alin.(4) din Codul fiscal.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                               Octavian ARMAȘU

    Nr. 09. Chişinău, 15 ianuarie 2018.

   
anexa_1

    anexa_2