*LPO42/2006 Versiunea originala
ID intern unic:  375092
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 42
din  02.03.2006
pentru aderarea la Convenţia cu privire la suprimarea
cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine
Publicat : 24.03.2006 în Monitorul Oficial Nr. 47-50     art Nr : 206
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1.  -  Republica Moldova aderă la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961.
Art.2. - În conformitate cu articolul 6 alineatul 1 al convenţiei, se desemnează:
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova în calitate de autoritate responsabilă de aplicarea apostilei pe actele oficiale specificate la articolul 1 din convenţie, cu excepţia celor specificate la subalineatul 2 din prezentul articol;
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova în calitate de autoritate responsabilă de aplicarea apostilei pe actele oficiale specificate la articolul 1 alineatul 2 litera b) din convenţie - pentru  documentele administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale, emise în interes propriu.
Art.3. -  În conformitate cu articolul 9 din convenţie, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va lua măsurile necesare pentru a evita ca agenţii diplomatici sau consulari ai Republicii Moldova să procedeze la supralegalizări în cazul în care convenţia prevede scutirea.
Art.4. - Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va efectua modificările structurale necesare în cadrul Ministerului Justiţiei în vederea creării unei subdiviziuni specializate pentru aplicarea apostilei şi va aproba Regulamentul privind aplicarea apostilei.
Art.5. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va asigura pregătirea şi remiterea către depozitar a instrumentului de aderare.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                              Marian  LUPU

Chişinău, 2 martie 2006.
Nr.42-XVI.