*OMF2/2017 Versiunea originala
ID intern unic:  375409
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 2
din  09.01.2017
privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității
persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 37     Data intrarii in vigoare : 13.01.2017
    În scopul executării prevederilor capitolului 102 din Titlul II al Codului fiscal, introduse prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472-477, art.947),
ORDON:
    1. Se aprobă formularul-tip „Cererea de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC pentru persoanele care desfășoară activitate independentă”, conform anexei nr.1, și „Cerințele de înregistrare/încetare a activității independente și de înregistrare/radiere din evidență a MCC”, conform anexei nr.2.
    2. Se aprobă formularul-tip „Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă”, conform anexei nr.3.
    3. Se aprobă formularul-tip forma AI17 „Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă”, conform anexei nr.4 și modul de completare a acesteia, conform anexei nr.5.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                         Octavian ARMAŞU

    Nr. 2. Chişinău, 9 ianuarie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5