HGC491/2018
ID intern unic:  375610
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 491
din  23.05.2018
cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului
nr.1001 din 30 septembrie 2005
Publicat : 25.05.2018 în Monitorul Oficial Nr. 167-175     art Nr : 542
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 30 septembrie 2005 „Privind instituirea Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.132-134, art.1079), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:

„Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr. 1001 din 30 septembrie 2005

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului

FILIP Pavel

Prim-ministru, preşedinte al Consiliului

CEBOTARI Svetlana

ministru al sănătății, muncii și protecției sociale, vicepreşedinte al Consiliului

MIRCA Svetlana

consultant principal în Cancelaria de Stat, secretar al Consiliului

ERMURACHI Adrian

secretar general adjunct al Guvernului

MOLDOVAN-BATRÎNAC Viorela

consilier principal de stat al Prim-ministrului pe politici societale

DUMBRĂVEANU Viorica

secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în domeniul asistenţei sociale)

CUTASEVICI Angela

secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (în domeniul educaţiei)

PURICE Dorin

secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne (în domeniul ordinii şi securităţii publice, prevenirii şi combaterii criminalităţii)

EȘANU Nicolae

secretar de stat al Ministerului Justiţiei

IVANICICHINA Tatiana

secretar de stat al Ministerului Finanțelor (în domeniul politici bugetare)

VALCOV Vitalie

director general al Biroului Naţional de Statistică

GARABA Iurie

procuror, adjunct al Procurorului General

BĂNĂRESCU Maia

avocatul poporului pentru drepturile copilului

ROTARU Liliana

preşedinte al Alianţei ONG-urilor active în domeniul protecţiei sociale a copilului şi familiei

MĂMĂLIGĂ Daniela

director al Asociației Obșteşti „Parteneriate pentru fiecare copil”

GÎNU Domnica
director alAsociației Obșteşti „Lumos Foundation Moldova”
SÎMBOTEANU Daniela

președinte alAsociației Obșteşti „Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii”

REVENCO Ninel

președinte al Societății de pediatrie din Republica Moldova

JONGSMA DESIREE Monique

reprezentant al UNICEF în  Republica Moldova

UNGUREANU Ludmila

director al reprezentanței Fundației „Terre des Hommes – Lausanne” în Republica Moldova”.


    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                Svetlana Cebotari

    Nr. 491. Chişinău, 23 mai 2018.