OSFSC284/2018
ID intern unic:  375783
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL FISCAL DE STAT
ORDIN Nr. 284
din  28.05.2018
cu privire la  completarea Ordinului IFPS nr. 379 din 15.03.2017
privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor
de asigurare a stingerii obligației fiscale
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 176-180     art Nr : 853
    În scopul asigurării bunei administrări fiscale privind executarea art. 227 și art. 230 din Codul fiscal, în vederea asigurării stingerii obligației fiscale, precum şi în temeiul art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal, 
ORDON:
    I. Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 379 din 15 martie 2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale, se modifică și se completează, după cum urmează:
    1. La pct.4, după sintagma „bunuri mobile” se completează cu textul „precum și a mijloacelor bănești care se vor afla (viitoare)”;
    2. Ordinul se completează cu pct.41 cu următorul cuprins:
    „41. În cazul în care a fost aplicat sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale pe mijloacele bănești aflate în conturile bancare, la solicitarea contribuabilului și cu acordul scris al Serviciului Fiscal de Stat, instituția financiară va transfera mijloacele bănești pe care este aplicat sechestru în contul stingerii obligației fiscale.”
    3. În Anexa nr.2, după textul „disponibili la data de _________”  se completează cu textul „, sau vor fi disponibili în viitor”.
    II. Direcția juridică va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                         Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 284. Chişinău, 28 mai 2018.