OMFC102/2018
ID intern unic:  375842
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 102
din  04.06.2018
cu privire la modificarea Ordinului
Ministerului Finanțelor nr. 09 din 15.01.2018
Publicat : 08.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 183-194     art Nr : 857     Data intrarii in vigoare : 08.06.2018
    În vederea executării prevederilor art. 695 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare, și în temeiul pct. 6 subpunctele 2), 4) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30 august 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.329, art.801),
ORDON:
    1. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 09 din 15 ianuarie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției (forma DAJ17) se modifică și se completează după cum urmează:
    1) În anexa nr.1 la rubrica ”Categoria contribuabilului” se completează cu o nouă categorie C1”avocat din cadrul Biroului de avocați”;
    2) În anexa nr.1 în tabelul anexa 2D denumirea anexei se modifică în ”Notă la rîndul 070”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                               Octavian ARMAȘU

    Nr. 102. Chişinău, 4 iunie 2018.