DPO733/2018
ID intern unic:  375892
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 733
din  05.06.2018
privind înregistrarea unor simboluri teritoriale
ale comunei Băcioi, municipiul Chișinău
Publicat : 15.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 195-209     art Nr : 345
    În temeiul art.88 lit. j) din Constituția Republicii Moldova şi al art.5 alin.(3) din Legea cu privire la simbolurile publice,
    Președintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se dispune înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a simbolurilor teritoriale ale comunei Băcioi, municipiul Chișinău, aprobate prin Decizia Consiliului Comunal Băcioi nr. 3/10 din 7 mai 2018:
    a) stema şi drapelul comunei Băcioi (anexele nr. 1 şi nr. 2);
    b) stema şi drapelul satului Băcioi, comuna Băcioi (anexele nr. 3 şi nr. 4);
    c) stema şi drapelul satului Brăila, comuna Băcioi (anexele nr. 5 şi nr. 6);
    d) stema şi drapelul satului Frumușica, comuna Băcioi (anexele nr. 7 şi nr. 8);
    e) stema şi drapelul satului Străisteni, comuna Băcioi (anexele nr. 9 şi nr. 10).

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Igor DODON

    Nr. 733-VIII. Chișinău, 5 iunie 2018.


Anexa nr. 1
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.733-VIII din 5 iunie 2018

Stema comunei Băcioi, municipiul Chișinău
Blazonare
    În cîmp roșu-vișiniu, un baci, stînd în picioare, privind în față, purtînd straie naționale, cojoc, căciulă de cîrlan și opinci, în culori naturale, ținînd în mîna dreaptă sprijinit în pămînt un toiag de aur și surmontat de patru durițe de pinten, așezate în fascie în capul scutului, de asemenea de aur.
    Scutul timbrat de o coroană comunală de cîmpie.

Imagine


Anexa nr. 2
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 733-VIII din 5 iunie 2018

Drapelul comunei Băcioi, municipiul Chișinău
Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză pătrată roșie-vișiniu, avînd în mijloc un baci, stînd în picioare, privind în față, purtînd straie naționale, cojoc, căciulă de cîrlan și opinci, în culori naturale, ținînd în mîna dreaptă sprijinit în pămînt un toiag galben și surmontat de patru durițe de pinten, așezate în fascie în partea de sus a pînzei, de asemenea galbene.
Imagine


Anexa nr. 3
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 733-VIII din 5 iunie 2018

Stema satului Băcioi, comuna Băcioi, municipiul Chișinău
Blazonare
    În cîmp roșu-vișiniu, un baci, stînd în picioare, privind în față, purtînd straie naționale, cojoc, căciulă de cîrlan și opinci, în culori naturale, ținînd în mîna dreaptă sprijinit în pămînt un toiag de aur.
    Scutul timbrat de o coroană sătească de aur.
Imagine


Anexa nr. 4
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 733-VIII din 5 iunie 2018

Drapelul satului Băcioi, comuna Băcioi, municipiul Chișinău
Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză pătrată roșie-vișiniu, avînd în mijloc un baci, stînd în picioare, privind în față, purtînd straie naționale, cojoc, căciulă de cîrlan și opinci, în culori naturale, ținînd în mîna dreaptă sprijinit în pămînt un toiag galben.
Imagine


Anexa nr. 5
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 733-VIII din 5 iunie 2018

Stema satului Brăila, comuna Băcioi, municipiul Chișinău
Blazonare
    Scut tăiat, negru și roșu-vișiniu, cu un călăraș gonind spre dextra broșînd, de aur.
    Scutul timbrat de o coroană sătească de argint.
ImagineAnexa nr. 6
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 733-VIII din 5 iunie 2018

Drapelul satului Brăila, comuna Băcioi, municipiul Chișinău
Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză pătrată, tăiată orizontal, negru și roșu-vișiniu, purtînd în mijloc broșînd un călăraș gonind spre dextra, galben.
Imagine


Anexa nr. 7
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 733-VIII din 5 iunie 2018

Stema satului Frumușica, comuna Băcioi, municipiul Chișinău
Blazonare
    În cîmp roșu-vișiniu, o fată tînără, stînd în picioare, privind în față, purtînd straie naționale și opinci, în culori naturale, ținînd în mîna dreaptă o lozie (Salix babylonica) de aur, iar mîna stîngă sprijinită în șold.
    Scutul timbrat de o coroană sătească de argint.
ImagineAnexa nr. 8
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 733-VIII din 5 iunie 2018

Drapelul satului Frumușica, comuna Băcioi, municipiul Chișinău
Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză pătrată roșie-vișiniu, avînd în mijloc o fată tînără, stînd în picioare, privind în față, purtînd straie naționale și opinci, în culori naturale, ținînd în mîna dreaptă o lozie galbenă, iar mîna stîngă sprijinită în șold.
ImagineAnexa nr. 9
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 733-VIII din 5 iunie 2018

Stema satului Străisteni, comuna Băcioi, municipiul Chișinău
Blazonare
    În cîmp de aur, un fir dezrădăcinat de traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris), natural.
    Bordură roșie-vișiniu.
    Scutul timbrat de o coroană sătească de argint.
ImagineAnexa nr. 10
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 733-VIII din 5 iunie 2018

Drapelul satului Străisteni, comuna Băcioi, municipiul Chișinău
Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză pătrată galbenă, cu bordură roșie-vișiniu (1/7 h), purtînd în mijloc un fir dezrădăcinat de traista-ciobanului, natural.
Imagine