CCCNCNC16/2018
ID intern unic:  375906
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONSULTĂRI ȘI NEGOCIERI COLECTIVE
CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 16
din  25.05.2018
(nivel naţional)
cu privire la modelul Contractului individual de muncă pentru
perioada îndeplinirii unei anumite lucrări și la modelul Actului
de recepționare a lucrării
Publicat : 15.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 195-209     art Nr : 972     Data intrarii in vigoare : 25.06.2018
    În scopul asigurării aplicării corecte și uniforme a prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 referitoare la încheierea contractelor individuale de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări, părţile semnatare au convenit asupra următoarelor:
    Art. 1. – Se aprobă:
    1) modelul Contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări, conform anexei nr. 1;
    2) modelul Actului de recepționare a lucrării, conform anexei nr. 2.
    Art. 2. – Se recomandă tuturor unităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare:
    1) să încheie contractele individuale de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări doar în cazul în care stabilirea unui termen exact pentru finalizarea lucrării nu este posibilă;
    2) să utilizeze, la încheierea contractelor individuale de muncă cu persoanele care se angajează pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări, modelul Contractului individual de muncă, aprobat prin prezenta Convenţie;
    3) să utilizeze, la recepționarea lucrării îndeplinite, modelul Actului de recepționare a lucrării, aprobat prin prezenta Convenție.
    Art. 3. – Prezenta Convenţie colectivă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    din partea Guvernului:                   din partea Patronatelor:                         din partea Sindicatelor:
    ministru                                           preşedinte                                                preşedinte
    al economiei și infrastructurii        al Confederaţiei Naţionale                     al Confederaţiei Naţionale
    Chiril GABURICI                          a Patronatului din Republica Moldova  a Sindicatelor din Moldova

                                                            Leonid CERESCU                                  Oleg BUDZA

    Nr. 16. Chişinău, 25 mai 2018.


    anexa nr.1

    anexa nr.2