HGC555/2018
ID intern unic:  375966
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 555
din  18.06.2018
cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 125 din 6 februarie 2018

Publicat : 22.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 210-223     art Nr : 607
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 6 februarie 2018 „Cu privire la Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.40-47, art. 144) se completează după cum urmează:
    1) la punctul 11 subpunctul 1) din hotărîre, prima propoziție  se completează în final cu textul: „ , cu excepția activității de broker vamal și a celei privind derularea regimului de antrepozit vamal, pentru care se vor deschide conturi în bănci”;
    2) punctul 2 din anexa nr.1  se completează în final cu textul: „și conturi în bănci pentru obținerea garanțiilor bancare necesare activității de broker vamal și a celei privind derularea regimului de antrepozit vamal”.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu

    Nr. 555. Chişinău, 18 iunie 2018.