LPC86/2018
ID intern unic:  376161
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 86
din  24.05.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 29.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 235-244     art Nr : 370
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 3465/1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (Veştile Sovietului Suprem și ale Guvernului R.S.S. Moldovenești, 1989, nr. 9, art. 217), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 291, textul „autoritatea publică competentă în domeniul lingvistic (terminologic) – Centrul Naţional de Terminologie” se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice”.
    2. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 32.
    Controlul asupra respectării legislației cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova este exercitat de către autoritățile administrației publice centrale și locale.”
    Art. II. –  La articolul 16 alineatul (52) din Legea nr. 1227/1997 cu privire la publicitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67–68, art. 555), cu modificările și completările ulterioare, sintagma ,,Centrul Național de Terminologie” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”.
    Art. III. – La articolul 9 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările și completările ulterioare, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) Pînă la înregistrarea persoanei juridice, organul înregistrării de stat verifică denumirea acesteia sub aspectul disponibilității, distinctivităţii și al corectitudinii lingvistice.”
    Art. IV. – În anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170–175, art. 494), cu modificările și completările ulterioare, la compartimentul II poziția 48, sintagma „Centrul Naţional de Terminologie” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”.
    Art. V. – La articolul 8 alineatul (2) din Legea nr. 151/2017 cu privire la sistemul de adrese (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 301–315, art. 519), sintagma „Centrul Naţional de Terminologie” se substituie cu sintagma ,,Agenția Servicii Publice”.
    Art. VI. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 86. Chişinău, 24 mai 2018.