HGC674/2018
ID intern unic:  376407
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 674
din  11.07.2018
cu privire la modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr.960 din 7 noiembrie 2017
Publicat : 13.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 256-265     art Nr : 733
    În temeiul prevederilor art.1 din Legea nr.109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.244-251, art.391), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.960 din 7 noiembrie 2017 „Pentru punerea în aplicare a Legii nr.109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat
moldo-ucrainene” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.390-395, art.1068), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1) la punctul 21, textul „18 iulie 2018” se substituie cu textul „1 ianuarie 2019”;
    2) se completează cu punctul 22 cu următorul cuprins:
    „22. Mărfurile, cu excepția celor supuse accizelor, provenite din cadrul tranzacțiilor economice externe și livrate de către agenții economici ai Republicii Moldova care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar agenților economici din raioanele de est ale Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar și care introduc și vămuiesc aceste mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk – Cuciurgan sînt scutite de drepturi de import, cu condiția rămînerii acestor mărfuri pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale.”

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                            Chiril Gaburici

    Nr. 674. Chişinău, 11 iulie 2018.