OSSAC38/2018
ID intern unic:  376605
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL DE STAT ARHIVĂ
ORDIN Nr. 38
din  27.06.2018
cu privire la modificarea și completarea
Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare
pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile
și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Directorului
general al Serviciului de Stat de Arhivă nr. 57 din 27.07.2016,
publicat în Monitorul Oficial nr. 247-255 din 05.08.2016
Publicat : 27.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 277-284     art Nr : 1167     Data intrarii in vigoare : 27.07.2018
    1. Se modifică și se completează Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, după cum urmează:
    a) La pct. 3.10. din Instrucțiunea privind aplicarea Indicatorului sintagma „Serviciul de Stat de Arhivă” se va substitui cu sintagma „Agenția Națională a Arhivelor”.
    b) Art. 261 din capitolul 4, subcapitolul 4.2. Contabilitate și situații financiare se completează după cuvântul IAL, cu sintagma IPC 18, CAS 18-AN etc.).
    2.  Prevederile prezentului ordin se pun în aplicare începând cu data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI DE STAT ARHIVĂ                                           Ion VARTA

    Nr. 38a. Chişinău, 27 iunie 2018.