*HGO1164/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  376617
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1164
din  22.10.2016
cu privire la Programul naţional de prevenire şi control
al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală
pentru anii 2016-2020
Publicat : 28.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 369-378     art Nr : 1260
    În temeiul art.7 şi 9 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 23-XVI din 16 februarie 2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 54-56, art. 250), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă: 
    Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020, conform anexei nr.1;
    Planul de acţiuni pentru realizarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020, conform anexei nr. 2;
    Indicatorii de monitorizare şi evaluare a Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020, conform anexei nr. 3;
    Costul estimativ pentru realizarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020, conform anexei nr.4.
    2. Se recomandă consiliilor raionale, consiliilor municipale Chişinău şi Bălţi şi administraţiei unităţii teritoriale autonome Găgăuzia să elaboreze programe teritoriale de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 în conformitate cu Programul naţional sus-menţionat.
    3. Autorităţile publice centrale vizate vor elabora planurile operaţionale privind implementarea prevederilor Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.
    4. Se stabileşte că finanţarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor bugetului public naţional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.
    5. Ministerul Sănătăţii va generaliza informaţiile prezentate de ministere şi alte autorităţi administrative centrale şi va prezenta Guvernului anual, pînă la 31 martie, raportul privind implementarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                     Ruxanda Glavan
    Ministrul finanţelor                                                   Octavian Armaşu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                        Stela Grigoraş
    Ministrul justiţiei                                                       Vladimir Cebotari

    Nr. 1164. Chişinău, 22 octombrie 2016.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4