*LPO332/2004 Versiunea originala
ID intern unic:  376642
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 332
din  07.10.2004
pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre
Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Danemarcei
despre cooperarea în scopul implementării mecanismului dezvoltării
nepoluante definit în Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru
a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei
Publicat : 29.10.2004 în Monitorul Oficial Nr. 193-198     art Nr : 882
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Danemarcei despre cooperarea în scopul implementării mecanismului dezvoltării nepoluante definit în Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, semnat la 27 octombrie 2003 la Copenhaga.
Art. 2. - Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale va asigura implementarea prevederilor memorandumului nominalizat.
Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va notifica Guvernului Regatului Danemarcei ratificarea memorandumului sus-numit.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                       Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 7 octombrie 2004.
Nr. 332-XV.