HGC782/2018
ID intern unic:  376968
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 782
din  01.08.2018
сu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra
activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către
Agenţia pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței
Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 854
    În temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, conform anexei nr. 1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                     Chiril Gaburici

    Nr. 782. Chişinău, 1 august 2018.

   
anexa nr.1

  Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 782/ 2018
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 376/2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităţilor de control de stat desfăşurate de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței în baza analizei criteriilor de risc  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 142-146, art. 425).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 366/2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităţii de control în baza analizei criteriilor de risc asupra activităţii agenţilor economici din industria turismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 142-146, art. 415).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 730/2015 cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 376 din 27 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 291-295, art. 822).