DPO855/2018
ID intern unic:  377017
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 855
din  22.08.2018
privind conferirea „Ordinului de Onoare” 
domnului Vladimir BORTKO
Publicat : 07.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 336-346     art Nr : 570
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea colaborării moldo-ruse în domeniul cinematografiei și pentru contribuție la crearea chipului artistic al Domnitorului Moldovei Dimitrie Cantemir în filmul istoric „Petru Întîi. Testamentul” (Пётр Первый. Завещание), domnului Vladimir BORTKO, regizor, scenarist și producător (Federația Rusă), i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Igor DODON

    Nr. 855-VIII. Chișinău, 22 august 2018.