HGC849/2018
ID intern unic:  377104
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 849
din  20.08.2018
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 891     Data intrarii in vigoare : 24.08.2018
    În temeiul articolului 5 litera b) din Legea nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 11-21, art. 6), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. La punctul 38 subpunctul 1) litera b), precum şi la punctul 105 subpunctul 1) din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art. 409), după textul „Serviciului de Informații și Securitate” se introduce textul „ , Centrului Național Anticorupție”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 500/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele generale de echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulație și a autovehiculelor speciale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 176-180, art. 551) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 2 din hotărîre, după textul „altor autorități administrative centrale” se introduce textul „ , precum și altor autorități publice”;
    2) în Regulament:
    a) punctul 3 se completează cu subpunctul 41) cu următorul cuprins:
    „41) Centrului Național Anticorupție”;
    b) anexa nr. 1 se completează cu poziția 41 cu următorul cuprins:
„41.

Centrul Național Anticorupție

gri
albastru”;


    c) anexa nr. 2 se completează cu poziția 4¹ cu următorul cuprins:

„41.

Centrul Național Anticorupție

„CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE”

„CNA”
150 mm


300 mm”;

    d) anexa nr. 3 se completează cu poziția 4¹ cu următorul cuprins:

    „41. Autovehiculele Centrului Național Anticorupție    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.


    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                      Alexandru Jizdan

    Nr. 849. Chişinău, 20 august 2018.