HGO837/2018
ID intern unic:  377137
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 837
din  20.08.2018
pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra
activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile
de control ale Agenției Navale
Publicat : 14.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 347-357     art Nr : 922     Data intrarii in vigoare : 14.09.2018
    În vederea executării prevederilor art.16 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Navale (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                  Chiril Gaburici

    Nr. 837. Chişinău, 20 august  2018.


    metodologie

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3