*HGO96/2003 Versiunea originala
ID intern unic:  377369
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 96
din  06.02.2003
despre aprobarea Acordului cu privire la colaborarea
în domeniul utilizării gazelor naturale comprimate în calitate de carburant de motoare
pentru mijloacele de transport auto
Publicat : 08.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 018     art Nr : 106
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Acordul cu privire la colaborarea în domeniul utilizării gazelor naturale comprimate în calitate de carburant de motoare pentru mijloacele de transport auto, semnat la 26 mai 1995 în or. Minsk, şi se prezintă spre informare Parlamentului Republicii Moldova.
2. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetului Executiv al Comunităţii Statelor Independente aprobarea acordului sus-menţionat.
3. Ministerul Energeticii va lua măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA     Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul afacerilor externe     Nicolae Dudău
Ministrul energeticii       Iacob Timciuc
Ministrul justiţiei       Ion Morei  
Chişinău, 6 februarie 2003.
Nr. 96.