LPC102/2018
ID intern unic:  377695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 102
din  04.10.2018
privind modificarea articolului 38 din Codul audiovizualului
al Republicii Moldova nr. 260/2006
Publicat : 26.10.2018 în Monitorul Oficial Nr. 400-409     art Nr : 633
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 38 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131–133, art. 679), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) art. 69 alin. (1)–(3) și (5) și art. 70 alin. (1)–(5), (9) și (10) din Codul electoral.”
    la alineatul (3) litera c), textul „1 martie” se substituie cu textul „1 mai”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Andrian CANDU

    Nr. 102. Chișinău, 4 octombrie 2018.