*OMF157/2018 Versiunea originala
ID intern unic:  377791
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 157
din  14.09.2018
cu privire la Programul de utilizare
experimentală a Sistemului informațional
automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice”

Publicat : 28.09.2018 în Monitorul Oficial Nr. 366-376     art Nr : 1455
    În vederea asigurării îndeplinirii pct. 4, alin. (4) din Hotărîrea Guvernului nr.705 din 11 iulie 2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender),
ORDON:
    1. Se aprobă Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă lista autorităților publice participante la programul respectiv, conform anexei nr.2.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Ministerului Finanțelor.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                 Octavian ARMAȘU

    Nr. 157. Chişinău, 14 septembrie 2018.


    anexa nr.1

    anexa nr.2