LPC248/2018
ID intern unic:  378287
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 248
din  15.11.2018
pentru modificarea articolului 14 din
Legea insolvabilității nr. 149/2012
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 743
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 14 alineatul (4) din Legea insolvabilității nr. 149/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 663), cu modificările ulterioare, cuvintele „răspundere penală” se substituie cu cuvintele „răspundere contravențională”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Andrian CANDU

    Nr. 248. Chișinău, 15 noiembrie 2018.