LPO254/2018
ID intern unic:  378291
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 254
din  22.11.2018
pentru susținerea financiară suplimentară
a unor beneficiari de pensii
Publicat : 07.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 448-460     art Nr : 747     Data intrarii in vigoare : 01.01.2019
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Pensiile stabilite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi al căror cuantum nu depășește minimul de existență pentru pensionari pentru semestrul I al anului 2018 în mărime de 1589 de lei se majorează cu 10%.
    Art. 2. – Cheltuielile pentru implementarea prezentei legi vor fi suportate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat și ale bugetului de stat în funcție de sursa de finanțare a pensiei.
    Art. 3. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
    (2) În cazul în care, după majorarea pensiilor, conform prevederilor prezentei legi, cuantumul pensiei majorate va depăşi 1500 de lei, beneficiarilor de pensii stipulaţi la articolele I, II şi III din Legea nr. 147/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative li se va acorda suport financiar de stat în mărimea diferenţei dintre cuantumul cumulativ al pensiei şi suportului financiar de stat de pînă la majorare şi cuantumul pensiei majorate.

    VICEPREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                  Valeriu GHILEȚCHI

    Nr. 254. Chișinău, 22 noiembrie 2018.