DPO994/2018
ID intern unic:  378403
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 994
din  10.12.2018
privind numirea domnului Ion CHICU
în funcția de ministru al finanțelor
Publicat : 12.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 462-466     art Nr : 782     Data intrarii in vigoare : 10.12.2018
    În temeiul  art. 98 alin.(6) din Constituția Republicii Moldova și al art.26 alin.(1) din Legea cu privire la Guvern,
    Președintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Domnul Ion CHICU se numește în funcția de ministru al  finanțelor.
    Art.2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII  MOLDOVA                                                         Igor DODON

    Nr. 994-VIII. Chișinău, 10 decembrie 2018.