DGO142/2018
ID intern unic:  378440
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 142
din  12.12.2018
cu privire la încetarea raporturilor de serviciu
ale domnului Ion CHICU
Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 467-479     art Nr : 1302     Data intrarii in vigoare : 14.01.2019
    În temeiul articolului 7 litera i) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern și al articolului 65 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Guvernul DISPUNE:
    Încetează raporturile de serviciu ale domnului Ion CHICU în funcţia de secretar general de stat al Ministerului Finanțelor în baza cererii de demisie.

    PRIM-MINISTRU                                                                           Pavel FILIP

    Nr. 142-d. Chişinău, 12 decembrie 2018.