*HGC616/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  378695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 616
din  18.05.2016
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii
în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării
programelor de studii şi a instituţiilor de învăţămînt profesional
tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de
calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe
a calităţii  programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt
profesional tehnic, superior și de formare continuă
Publicat : 20.05.2016 în Monitorul Oficial Nr. 134-139     art Nr : 671
    În temeiul prevederilor articolelor 65, 83, 114, 115 şi 123 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă, conform anexei nr.1;
    Regulamentul de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă, conform anexei nr.2.
    2. Se stabileşte că cheltuielile pentru implementarea prevederilor prezentei hotărîri în instituţiile de învăţămînt public se vor suporta în limitele alocaţiilor prevăzute autorităţilor bugetare.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 24 august 2015 „Pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă în vederea autorizării de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi a programelor de doctorat”.

    PRIM-MINISTRU                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                          Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                         Octavian Armaşu

    Nr. 616. Chişinău, 18 mai 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2