LPC253/2018
Внутренний номер:  378708
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 253
от  22.11.2018
pentru modificarea unor acte legislative
Опубликован : 04.01.2019 в Monitorul Oficial Nr. 1-5     статья № : 4
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 73 din Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova (Partea I), 1993, nr. 10, art. 283), cu modificările ulterioare, textul „cioburilor din sticlă și” se substituie cu textul „cioburilor din sticlă, a zgurii de furnal granulate (nisip de zgură) rezultatе de la fabricarea fontei, fierului sau oțelului, a nămolului roșu (reziduu de bauxită) și”.
    Art. II. – Tabelul din anexa nr. 7 la Legea nr. 209/2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459–471, art. 916), cu modificările ulterioare, se completează cu două poziții noi cu următorul cuprins:

2618 00 000

Zgură de furnal granulată (nisip de zgură) rezultată de la fabricarea fontei, fierului sau oţelului

ex. 2621 90 000
Nămol roșu (reziduu de bauxită)

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 253. Chişinău, 22 noiembrie 2018.