LPC314/2018
Внутренний номер:  378743
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 314
от  30.11.2018
pentru modificarea articolului 31 din Codul educației
al Republicii Moldova nr. 152/2014
Опубликован : 04.01.2019 в Monitorul Oficial Nr. 1-5     статья № : 36
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 31 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319–324, art. 634), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (91) cu următorul cuprins:
    „(91) În decursul unui an sînt organizate 3 sesiuni ale examenului național de bacalaureat. Pentru participarea la a 3-a sesiune anuală de bacalaureat, candidatul achită o taxă de examen în mărimea stabilită de către Guvern.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta.
    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 314. Chişinău, 30 noiembrie 2018.