DPC1027/2018
Внутренний номер:  378752
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
УКАЗ Nr. 1027
от  21.12.2018
pentru modificarea și completarea articolului 1
din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 69-VIII din 10 martie 2017
Опубликован : 04.01.2019 в Monitorul Oficial Nr. 1-5     статья № : 45     Дата вступления в силу : 21.12.2018
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Articolul 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 69-VIII din 10 martie 2017 privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    după poziția „Președinte
    DODON Igor    -    Președinte al Republicii Moldova,
                                   Comandant Suprem al Forțelor Armate”;
                                   se  introduce poziția „Vicepreședinte
    VOICU Pavel    -    consilier al Președintelui Republicii
                                   Moldova pentru misiuni speciale”;
    poziția „BOȚAN Roman - președinte al Comisiei securitate naţională,  apărare şi ordine publică a Parlamentului” se substituie prin poziția „CARPOV Eugen - președinte al Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului”;
    poziția „CIOCLEA Sergiu - Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei” se substituie prin poziția „ARMAȘU Octavian - Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei”;
    poziția „VOICU Pavel - consilier al Președintelui Republicii Moldova pentru misiuni speciale” se exclude.
    Art.2. -  Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Igor DODON

    Nr. 1027-VIII. Chişinău, 21 decembrie 2018.