HGC1280/2018
Внутренний номер:  379062
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 1280
от  26.12.2018
pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra
activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor
de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
Опубликован : 08.02.2019 в Monitorul Oficial Nr. 38-47     статья № : 68     Дата вступления в силу : 08.02.2019
    În temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
    3. Anexa nr. 1 la Metodologia controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1014/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 416-422, art. 1117) se modifică după cum urmează:
    1) următoarele poziții se exclud:


 
 
 
„01.11

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

5
 
 
 
 
 
 
 
01.13
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
5
 
 
 
 
 
 
01.2
 
Cultivarea plantelor din culturi permanente
5
 
 
 
 
 
 
 
01.21
Cultivarea strugurilor
5
 
 
 
 
 
 
 
01.24
Cultivarea fructelor sămînțoase și sîmburoase
5
 
 
 
 
 
 
 
01.25

Cultivarea arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

5
 
 
 
 
 
 
01.3
 

Cultivarea plantelor pentru înmulțire

 
 
 
 
 
 
 
 
01.30
Cultivarea plantelor pentru înmulțire
5”;
 
 
 
 

  
 
10
 
 
Industria alimentară
 
 
 
 
 
 
 
10.1
 

Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

 
 
 
 
 
 
 
 
10.11
Producția, prelucrarea și conservarea cărnii
4
 
 
 
 
 
 
 
10.12
Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
4
 
 
 
 
 
 
 
10.13

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

4
 
 
 
 
 
 
10.3
 

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

 
 
 
 
 
 
 
 
10.32
Fabricarea sucurilor de fructe și legume
4
 
 
 
 
 
 
 
10.39

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor, cu excepția cartofilor

4
 
 
 
 
 
 
10.4
 

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

 
 
 
 
 
 
 
 
10.41
Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
4
 
 
 
 
 
 
 
10.42

Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare

4
 
 
 
 
 
 
10.5
 

Fabricarea produselor lactate

 
 
 
 
 
 
 
 
10.51
Fabricarea produselor lactate și a brînzeturilor
4
 
 
 
 
 
 
 
10.52
Fabricarea înghețatei
4
 
 
 
 
 
 
10.6
 

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

 
 
 
 
 
 
 
 
10.61
Fabricarea produselor de morărit
4
 
 
 
 
 
 
 
10.62
Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
4
 
 
 
 
 
 
10.7
 

Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

 
 
 
 
 
 
 
 
10.71

Fabricarea pîinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

4
 
 
 
 
 
 
10.8
 

Fabricarea altor produse alimentare

 
 
 
 
 
 
 
 
10.81
Fabricarea zahărului
4
 
 
 
 
 
 
 
10.82
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
4
 
 
 
 
 
11
 
 

Fabricarea băuturilor

 
 
 
 
 
 
 
11.0
 

Fabricarea băuturilor

 
 
 
 
 
 
 
 
11.01
Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
3
 
 
 
 
 
 
 
11.02
Fabricarea vinurilor din struguri
3
 
 
 
 
 
 
 
11.03
Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
3
 
 
 
 
 
 
 
11.04

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare

3
 
 
 
 
 
 
 
11.05
Fabricarea berii
3
 
 
 
 
 
 
 
11.06
Fabricarea malțului
3
 
 
 
 
 
 
 
11.07

Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

3”;
 
 
 
 
 
I
 
 
 

ACTIVITĂŢI DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ

 
 
 
 
 
 
55
 
 

Hoteluri și alte facilități de cazare

 
 
 
 
 
 
 
55.1
 

Hoteluri și alte facilități de cazare similare

 
 
 
 
 
 
 
 
55.10
Hoteluri și alte facilități de cazare similare
4
 
 
 
 
 
 
55.9
 
Alte servicii de cazare
 
 
 
 
 
 
 
 
55.90
Alte servicii de cazare
4
 
 
 
 
 
56
 
 
Restaurante și alte activități de servicii de alimentație
 
 
 
 
 
 
 
56.1
 
Restaurante
 
 
 
 
 
 
 
 
56.10
Restaurante
3
 
 
 
 
 
 
56.3
 

Baruri și alte activități de servire a băuturilor

 
 
 
 
 
 
 
 
56.30
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
3”;
 
 
 
 
 

    2) poziția 47.11 va avea următorul cuprins:

 
 
 
„47.11

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (doar în partea ce vizează comerțul cu amănuntul al tutunului. În partea ce vizează produsele alimentare – exclusiv în limita competențelor atribuite prin art. 19 din Legea nr. 113/2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor)

3”.
 
 
 
 

    4. Se abrogă:
    1) Hotărîrea Guvernului nr. 370/2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător din domeniile siguranţei produselor alimentare, sanitar-veterinar și zootehnie, fitosanitar, semincer, managementului produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor în baza analizei criteriilor de risc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 142-146, art. 419);
    2) Hotărîrea Guvernului nr. 372/2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 142-146, art. 421).
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                              Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                           Nicolae Ciubuc
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                   Chiril Gaburici

    Nr. 1280. Chişinău, 26 decembrie 2018.


    metodologia