OMF23/2019
Внутренний номер:  379072
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ Nr. 23
от  06.02.2019
cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea
achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile
de învățămînt
Опубликован : 08.02.2019 в Monitorul Oficial Nr. 38-47     статья № : 279a     Дата вступления в силу : 08.02.2019
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
nr. de înregistrare 1417
din 6 februarie 2019
_____________________
Victoria IFTODI
    În scopul asigurării aplicării unei metodologii unice privind procedurile de achiziții publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățămînt conform prevederilor art.50 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și pct.4 din Hotîrîrea Guvernului nr.1260/2018 cu privire la aprobarea proiectului-pilot de organizare a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învăţămînt general
ORDON:
    1. Se aprobă Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățămînt (conform anexei).
    2. Autoritățile contractante inițiază și desfășoară procedurile de achiziții publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățămînt conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățămînt.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                            Ion CHICU

    Nr. 23. Chişinău, 6 februarie 2019.


    documentația standard