OMAEIE19-b-18/2019
Внутренний номер:  379074
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ПРИКАЗ Nr. 19-b-18
от  31.01.2019
cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale
Опубликован : 08.02.2019 в Monitorul Oficial Nr. 38-47     статья № : 281     Дата вступления в силу : 08.03.2019
    În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24–26, art. 137), cu modificările şi completările ulterioare,
se emite prezentul ORDIN:
    1. A aduce la cunoştinţă publică următoarele:
    a) La 13 noiembrie 2018 a intrat în vigoare Înţelegerea, întocmită prin schimb de note, cu privire la corectarea erorilor în Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ungariei privind cooperarea şi asistenţa reciprocă în caz de situaţii excepţionale, semnată la Chişinău, la 26 octombrie 2018 şi 13 noiembrie 2018. Textul Înţelegerii se anexează;
    b) La 27 noiembrie 2018 a intrat în vigoare Amendamentul la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea implementării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova”, semnat la Chişinău, la 27.11.2018, ratificat prin Legea nr. 292 din 29 noiembrie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 6-12, art. 56);
    c) Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la a doua fază a Proiectului „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova”, semnat la Chişinău la 28 noiembrie 2018, a intrat în vigoare din data semnării. Textul Memorandumului se anexează;
    d) Acordul de asistenţă financiară între Guvernul Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria, semnat la Chişinău la 20 decembrie 2018, a intrat în vigoare din data semnării. Textul Acordului se anexează;
    e) La 14 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară, semnat la Chişinău, la 17 septembrie 2018, ratificat prin Legea nr. 240 din 8 noiembrie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 448-460, art. 739);
    f) La 23 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Înţelegerea, întocmită prin schimb de note, cu privire la corectarea erorii în Acordul de cooperare în domeniul tineretului şi sportului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia, semnată la Chişinău, la 9 ianuarie 2019 şi 23 ianuarie 2019. Textul Înţelegerii se anexează.
    g) La 1 februarie 2019 vor intra în vigoare Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind readmisia persoanelor şi Protocolul de implementare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind readmisia persoanelor, semnate la Chişinău, la 6 octombrie 2017, ratificate prin Legile nr. 276 şi 277 din 15 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 18-26, art. 91 şi 93);
    h) La 19 februarie 2019 va intra în vigoare Protocolul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia de modificare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor, întocmit la Ankara la 1 noiembrie 2012, semnat la Chişinău la 17 octombrie 2018 şi ratificat prin Legea nr. 288 din 29 noiembrie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 6-12, art. 54).
    2. A publica prezentul ordin, însoţit de textele tratatelor indicate la punctul 1, lit. a), c), d)  şi f), în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
    ȘI INTEGRĂRII EUROPENE                                              Tudor ULIANOVSCHI

    Nr. 19-b-18. Chişinău, 31 ianuarie 2019.


   
    nota_eng