HGC128/2019
Внутренний номер:  379544
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 128
от  27.02.2019
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 520/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli
în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate
în instituţiile sociale
Опубликован : 01.03.2019 в Monitorul Oficial Nr. 76-85     статья № : 150     Дата вступления в силу : 01.03.2019
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.520/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 79-82, art. 568) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, textul „1 martie 2018” se substituie cu textul „1 martie 2019”;
    2) anexa la hotărîre va avea următorul cuprins: 

    anexă

    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                         Silvia Radu
    Ministrul finanţelor                                                                     Ion Chicu

    Nr. 128. Chişinău, 27 februarie 2019.