OSFSC57/2019
Внутренний номер:  379619
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ Nr. 57
от  14.02.2019
cu privire la modificarea Formularului „Hotărîrea
cu privire la executarea silită a obligației fiscale
a contribuabilului” și a „Instrucțiunii cu privire
la modalitatea de completare și emitere
a Hotărîrii cu privire la executarea silită
a obligației fiscale a contribuabilului, aprobat
prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
nr. 143 din 13 septembrie 2002”
Опубликован : 01.03.2019 в Monitorul Oficial Nr. 76-85     статья № : 456     Дата вступления в силу : 01.03.2019
    În scopul asigurării unei bune administrări fiscale, precum și în temeiul  art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Formularul “Hotărîrea cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului” din Ordinul IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită a obligației fiscale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 176-181, art.629 din 30.12.2005) se modifică după cum urmează:
    a) pct.3 se expune în următoarea redacție:
    „3. Încasarea silită a restanțelor menționate în prezenta hotărîre, conform Codului de executare, se efectuează de către executorul judecătoresc competent.”;
    b) se completează cu pct. 5, care va avea următorul cuprins:
    „5. În conformitate cu prevederile art. 273 din Codul fiscal, hotărîrea poate fi contestată la Serviciul Fiscal de Stat, MD-2005, adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9, în decursul a 10 zile lucrătoare de la data aducerii acesteia la cunoştinţă”.
    2. Pct. 7 din „Instrucțiunea cu privire la modalitatea de completare și emitere a Hotărîrii cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului” se abrogă.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    FISCAL DE STAT                                                         Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 57. Chişinău, 14 februarie 2019.