LPC12/2019
ID intern unic:  379659
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 12
din  15.02.2019
pentru modificarea Codului contravențional
al Republicii Moldova nr. 218/2008

Publicat : 08.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 86-92     art Nr : 144     Data intrarii in vigoare : 08.03.2019
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament.
    Art. I. –  Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare,  se modifică după cum urmează:
    1. Sancțiunea articolului 330 va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 12 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 45 la 55 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    2. Articolul 419 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 419. Biroul Național de Statistică
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 330 se constată şi se examinează de către Biroul Naţional de Statistică şi centrele regionale pentru statistică.
    (2) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi să aplice sancţiuni directorul general al Biroului Naţional de Statistică, directorii generali adjuncţi, şefii şi adjuncţii centrelor regionale pentru statistică.”
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 12. Chișinău, 15 februarie 2019.