LPC17/2019
Внутренний номер:  379668
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПАРЛАМЕНТ
ЗАКОН Nr. 17
от  15.02.2019
pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010
privind Zona Economică Liberă „Bălţi”

Опубликован : 08.03.2019 в Monitorul Oficial Nr. 86-92     статья № : 148     Дата вступления в силу : 08.03.2019
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art. 1061 din Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament.
    Art. I. – La articolul 1 alineatul (2) din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 39–40, art. 105), cu modificările ulterioare, litera p) se abrogă.
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 17. Chișinău, 15 februarie 2019.