OMAEIE39-T-02/2019
ID intern unic:  379817
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE
ORDIN Nr. 39-T-02
din  28.02.2019
cu privire la intrarea în vigoare şi încetarea
valabilităţii unor tratate internaţionale
Publicat : 15.03.2019 în Monitorul Oficial Nr. 94-99     art Nr : 505     Data intrarii in vigoare : 15.04.2019
    În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24–26, art. 137), cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezentul
ORDIN:
    1. A aduce la cunoştinţă publică următoarele:
    a) Acordul de colaborare statistică între Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Institutul Naţional de Statistică al Republicii Bulgaria, semnat la Chişinău la 29 ianuarie 2019, a intrat în vigoare din data semnării. Textul Acordului se anexează;
    b) La 1 februarie 2019 şi-a încetat valabilitatea Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind preluarea şi returnarea persoanelor la frontiera de stat moldo-ucraineană, semnat la Chişinău, la 11 martie 1997;
    c) La 6 martie 2019 va intra în vigoare Statutul Centrului Internaţional de Inginerie Genetică şi Biotehnologie, adoptat la Madrid la 13 septembrie 1983, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 293 din 29 noiembrie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 513-525, art. 848);
    d) La 13 mai 2019 va intra în vigoare Protocolul privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, semnat la Kiev la 21 mai 2003, ratificat prin Legea nr.156 din 26 iulie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 336-346, art. 561);
    e) La 4 septembrie 2017 a intrat în vigoare Amendamentul I, întocmit prin schimb de scrisori, la Memorandumul de Înţelegere dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la Programul „Valorificarea potenţialului migraţiei în Moldova”, semnat la Chişinău la 11 august 2017 şi 28 august 2017. Textul Amendamentului se anexează.
    2. A publica prezentul ordin, însoţit de textele tratatelor indicate la punctul 1 lit. a) şi e), în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
    ȘI INTEGRĂRII EUROPENE                                   Tudor ULIANOVSCHI

    Nr. 39-T-02. Chişinău, 28 februarie 2019.


    acord_ro_eng

    amendamentul I