*HGO1439/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  379876
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1439
din  30.12.2016
cu privire la transmiterea dreptului de desfăşurare
a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor
pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor
exploatare
Publicat : 02.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 7
    În temeiul art.11 lit. e) din Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, art.605), cu modificările şi completările ulterioare, art.7 alin.(1) lit. e) şi art. 12 alin.(1) din  Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.67, art.752), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă rezultatele concursului în conformitate cu procesul-verbal nr. 5 al şedinţei Comisiei de concurs pentru selectarea concesionarului lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare, şi Decizia Comisiei de concurs cu privire la desemnarea companiei „Frontera Resources International” LLC cîştigător al concursului de selectare a concesionarului lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare.
    2. Ministerul Mediului va negocia condiţiile contractului, va încheia contractul de concesiune şi va monitoriza executarea prevederilor acestuia.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Ministrul mediului                                                      Valeriu Munteanu

    Nr. 1439. Chişinău, 30 decembrie 2016.