HGC187/2019
Внутренний номер:  379893
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 187
от  15.03.2019
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează
în anexele nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a
pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea

 pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017
Опубликован : 22.03.2019 в Monitorul Oficial Nr. 101-107     статья № : 213     Дата вступления в силу : 01.04.2019
    În temeiul Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările ce se operează în anexele nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017 (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 aprilie 2019.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii,
    muncii şi protecţiei sociale                                     Silvia Radu
    Ministrul finanţelor                                                 Ion Chicu

    Nr. 187. Chişinău, 15 martie 2019.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.187/2019

MODIFICĂRILE
ce se operează în anexele nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind
modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de
cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017

    Anexele nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 85-91, art. 235), vor avea următorul cuprins:

    anexa nr.3

    anexa nr.5