OMEI45/2019
Внутренний номер:  379895
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРИКАЗ Nr. 45
от  14.02.2019
cu privire la aprobarea modelului de notificare de efectuare
a transportului rutier în cont propriu
Опубликован : 22.03.2019 в Monitorul Oficial Nr. 101-107     статья № : 527     Дата вступления в силу : 22.04.2019
    Întru executarea prevederilor art. 42 alin. (3) din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 şi în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii,
ORDON:
    1. Se aprobă forma și conținutul Notificării pentru efectuarea transportului rutier în cont propriu (conform anexei).
    2. Serviciul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și Secția Managementul Documentelor vor asigura plasarea prezentului ordin pe pagina oficială web a ministerului, la domeniul „Transporturi”, rubrica „Ordine”.
    3. Autoritatea administrativă „Agenția Națională Transport Auto” va asigura traducerea în limba rusă a prezentului Ordin, cu ulterioara publicare a acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra realizării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Serghei Bucataru, Secretar de Stat.

    SECRETAR GENERAL DE STAT                                     Iulia COSTIN

    Nr. 45. Chişinău, 14 februarie 2019.

    anexa