DPO1143/2019
Внутренний номер:  380048
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
УКАЗ Nr. 1143
от  27.03.2019
privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova
Опубликован : 05.04.2019 в Monitorul Oficial Nr. 119-131     статья № : 188     Дата вступления в силу : 05.04.2019
    În temeiul art. 88 lit. c) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 17 alin. (11) și art. 27 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se acordă cetăţenia Republicii Moldova cetățeanului străin (solicitant principal) în baza datelor de identificare ale Dosarului nr. SP/01/2018 al solicitantului.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                    Igor DODON

    Nr. 1143-VIII. Chişinău, 27 martie 2019.