HGC199/2019
Внутренний номер:  380126
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 199
от  03.04.2019
cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională şi al specialităţilor în învățămîntul superior, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 482/2017
Опубликован : 05.04.2019 в Monitorul Oficial Nr. 119-131     статья № : 227     Дата вступления в силу : 05.05.2019
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    La poziția „10 Servicii” din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățămîntul superior, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 482/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 216-228, art. 564), coloanele 4 și 5 se completează, corespunzător, cu următoarea subpoziție:

1032.4 Securitatea frontierei

 1032.4 Border security

180”.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                    Alexandru Jizdan
    Ministrul educației,
    culturii și cercetării                                                                 Monica Babuc

    Nr. 199. Chişinău, 3 aprilie 2019.