HCEC2253/2019
Внутренний номер:  380145
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 2253
от  05.02.2019
cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă
constituite pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților
independenți pe circumscripții uninominale la alegerile parlamentare
din 24 februarie 2019
Опубликован : 10.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 162-166     статья № : 807     Дата вступления в силу : 05.02.2019
    În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) din Codul electoral și potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1898 din 5 decembrie 2018, grupurile de inițiativă constituite pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților independenți pe circumscripțiile uninominale urmau să prezinte săptămînal rapoarte privind finanțarea activității grupurilor de inițiativă, conducîndu-se de modelul dat în anexele nr. 3 și nr.31 la Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016, cu modificările ulterioare, sau să informeze Comisia despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea „Destinat grupurilor de inițiativă” și nu vor suporta cheltuieli în procesul de colectare a semnăturilor.
    În vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților independenți pe circumscripțiile uninominale au fost înregistrate 101 grupuri de inițiativă, conform anexei nr.1 la prezenta hotărîre.
    Din informațiile prezentate de CECEU nr. 19, com. Ivancea, grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Brînză Igor, înregistrat prin hotărîrea nr.6/9 din 04.01.2019 a consiliului electoral respectiv, nu a ridicat listele de subscripție.
    Au prezentat rapoartele următoarele grupuri de inițiativă:
    - grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului independent Ghilețchi Valeriu;
    - grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului independent Biriucov Sergiu.
    Totodată, Comisia Electorală Centrală a fost anunțată despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea „Destinat grupurilor de inițiativă” și nu vor suporta cheltuieli în procesul de colectare a semnăturilor grupurile de inițiativă enumerate în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ghelici Fiodor, înregistrat prin hotărîrea nr. 07 din 03.01.2019 a CECEU nr. 31, mun. Chișinău, a prezentat informația despre deschiderea contului cu mențiunea „Destinat grupurilor de inițiativă”, însă ulterior nu a depus nici un raport privind finanțarea activității grupului de inițiativă și nici o informație despre faptul că nu va suporta cheltuieli în procesul de colectare a semnăturilor.
    Grupurile de inițiativă constituite în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților independenți pe circumscripțiile uninominale enumerate în anexa nr.3 la prezenta hotărîre nu au depus rapoartele prevăzute la art. 43 alin. (1) din Codul electoral, precum și nici o notă informativă privind neîncasarea veniturilor și neefectuarea cheltuielilor pentru perioada supusă raportării sau despre faptul că nu vor deschide un cont la bancă cu mențiunea „Destinat grupurilor de inițiativă” potrivit art. 41 alin. (2) lit. c) din Codul electoral. Astfel, cele 78 de grupuri de inițiativă constituite pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților independenți pe circumscripțiile uninominale au încălcat prevederile normelor sus-menționate.
    Cu toate acestea, avînd în vedere atingerea scopului pentru care au fost constituite aceste grupuri de inițiativă, listele de subscripție fiind depuse la organul electoral, și caracterul temporar al activității determinat de sarcina colectării semnăturilor în susținerea candidaților independenți și în legătură cu încetarea de drept a activității grupurilor respective, se atestă lipsa subiectului pentru aplicarea răspunderii juridice.
    În urma verificării prealabile a rapoartelor prezentate, sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată că grupurile de inițiativă constituite în vederea colectării semnăturilor pentru susținerea candidaților independenți s-au conformat prevederilor art. 41 și art. 43 din Codul electoral și ale Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă.
    În temeiul art. 18 alin.(2), art. 41 și 43 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală  hotărăşte:
    1. Se ia act de rapoartele privind finanțarea activității grupurilor de inițiativă constituite pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului independent Valeriu Ghilețchi pe circumscripția uninominală nr. 51 și a candidatului independent Biriucov Sergiu pe circumscripția uninominală nr.23 (datele generalizate din rapoarte sînt prezentate în anexa nr.4 la prezenta hotărîre).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                                 Alina RUSSU

    Secretar                                                                                    Veaceslav Agrigoroae

    Nr. 2253. Chişinău, 5 februarie 2019.

Anexa nr. 1
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 2253 din 5 februarie 2019

Lista grupurilor de inițiativă
înregistrate în vederea colectării semnăturilor în susținerea
candidaților independenți
pe circumscripțiile uninominale
    CECEU Edineț nr. 3, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Livadaru Marin, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 13 din 04.01.2019
    CECEU Edineț nr. 3, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Brenici Alexandru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 16 din 04.01.2019
    CECEU Edineț nr. 3, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Vengher Anatolie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 17 din 04.01.2019
    CECEU Glodeni nr. 5, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Burlacu Alexandr, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 15 din 05.01.2019
    CECEU Glodeni nr. 5, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Gorcea Nicolae, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 16 din 05.01.2019
    CECEU Glodeni nr. 5, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Corj Mihail, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 17 din 05.01.2019
    CECEU Soroca nr. 7, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cimbriciuc Alexandru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 2/1 din 26.12.2018
    CECEU Soroca nr. 7, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Todirean Iurie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.4/3 din 28.12.2018
    CECEU Bălți nr. 9, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Grădinaru Renata, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 14 din 31.12.2018
    CECEU Bălți nr. 9, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Grosu Diana, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 16 din 04.01.2019
    CECEU Sîngerei nr. 12, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Covaliov Arcadie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6/1 din 30.12.2018
    CECEU Sîngerei nr. 12, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Roșca Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.9/2 din 04.01.2019
    CECEU Rezina nr. 13, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Perciun Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 03.01.2019
    CECEU Călărași nr. 15, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Leașcenco Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.15 din 02.01.2019
    CECEU Călărași nr. 15, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Arhire Anatolie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.16 din 04.01.2019
    CECEU Nisporeni nr. 17, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cărbune Iurii, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 31.12.2018
    CECEU Orhei nr. 18, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Sohoborcenco Dumitru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9/1 din 06.01.2019
    CECEU Ivancea nr. 19, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Brînză Igor, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.6/9 din 04.01.2019
    CECEU Strășeni nr. 20, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Harcenco Elena, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 17 din 04.01.2019
    CECEU Criuleni nr. 21, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Porubin Andrei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6.2 din 05.01.2019
    CECEU Ialoveni nr. 22, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Istrate Angela, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 29.12.2018
    CECEU Ialoveni nr. 22, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Gaștea Ruslan, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 15 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 23, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bucureanu Aurel, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.4 din 28.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 23, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Biriucov Sergiu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.6 din 29.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 24, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Croitor Artur, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 04 din 28.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 24, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Negruța Andrei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 05 din 28.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 24, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Frolcov Alexei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 09 din 05.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 25, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Șandrovscaia Svetlana, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 30.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 26, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cerba Valeriu,, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 16 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 28, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cebotarescu Dumitru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7 din 27.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 28, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Zapșa Andrei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.13 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 29, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Zucec Erica, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.6 din 28.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 29, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Banaru Evghenia, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.9 din 03.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 29, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Șuiu Veaceslav, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 15 din 07. 01.2019
    CECEU Chișinău nr. 30, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Valico Veaceslav, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7 din 30.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 30, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bostan Galina, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 30.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 30, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Groza Andrei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 13 din 03.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 30, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Uvarov Maxim, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 16 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 30, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Mancenco Andrei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 18 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 30, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Golopeatov Oleg, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 17 din 04.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 30, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Dolganiuc Valentin, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 20 din 05.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 31, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cîrlig Mihail, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 04 din 30.12.2018
    CECEU Chișinău nr. 31, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Popa Alexandru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 05 din 03.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 31, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ghelici Fiodor, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 07 din 03.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 33, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Nastas Andrei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.9 din 01.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 33, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Vieru Călin, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.11 din 01.01.2019
    CECEU Chișinău nr. 33, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Volosatîi Boris, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.14 din 04.01.2019
    CECEU Căușeni nr. 35, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ambroci – Ivanov Tamara, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 04.01.2019
    CECEU Ștefan Vodă nr. 36, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Topolenco Alexandr, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5 din 26.12.2018
    CECEU Hîncești nr. 38, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ioniţă Silviu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.10 din 05.01.2019
    CECEU Sărata-Galbenă nr. 39, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Colța Vasile, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.11 din 04.01.2019
    CECEU Sărata-Galbenă nr. 39, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Covaş Dumitru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.12 din 04.01.2019
    CECEU Cimișlia nr. 40, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Răileanu Gheorghe, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 06/01 din 31.12.2018
    CECEU Leova nr. 41, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bujorean Alexandru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 28.12.2018
    CECEU Leova nr. 41, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Savițchi Stepan, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 15 din 05.01.2019
    CECEU Cantemir nr. 42, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Crăciuneac Iurie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6/3 din 01.01.2019
    CECEU Cantemir nr. 42, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Botgros Nicolae, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7/1 din 03.01.2019
    CECEU Cahul nr. 43, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Groza Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 03/01 din 26.12.2018
    CECEU Cahul nr. 43, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Niculaița Iaroslav, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 04/04 din 31.12.2018
    CECEU Taraclia nr. 44, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cunev Veaceslav, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4/1 din 28.12.2018
    CECEU Taraclia nr. 44, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Aricov Gheorghi, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4/3 din 28.12.2018
    CECEU Comrat nr. 45, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Dudoglo Nicolai, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 4/1 din 26.12.2018
    CECEU Comrat nr. 45, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Constantinov Dmitri, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7/2 din 04.01.2019
    CECEU Ceadîr-Lunga nr. 46, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cadîn Grigorii, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5/p din 26.12.2018
    CECEU Ceadîr-Lunga nr. 46, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Leiciu Gheorghi, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6/p din 26.12.2018
    CECEU Ceadîr-Lunga nr. 46, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cernev Serghei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr.13/p din 04.01.2019
    CECEU Transnistria nr. 47, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Sîrbul Andrei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 5 din 28.12.2018
    CECEU Transnistria nr. 47, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Evtodiev Semion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7 din 30.12.2018
    CECEU Transnistria nr. 47, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Frunze Alexei, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 30.12.2018
    CECEU Transnistria nr. 47, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Oprea Alexandru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 30.12.2018
    CECEU Transnistria nr. 47, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Lapicus Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 16 din 04.01.2019
    CECEU Transnistria nr. 47, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Oleinic Alexandru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 21 din 04.01.2019
    CECEU Transnistria nr. 48, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Meleca Vladimir, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7 din 27.12.2018
    CECEU Transnistria nr. 48, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Apostolachi Iurie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 28.12.2018
    CECEU Transnistria nr. 48, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Culacli Valerii, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 29.12.2018
    CECEU Transnistria nr. 48, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Baida Veaceslav, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 29.12.2018
    CECEU Transnistria nr. 48, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ursu Petru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 11 din 31.12.2018
    CECEU Transnistria nr. 48, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Vicol Arcadie, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 12 din 02.01.2019
    CECEU Transnistria nr. 48, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Melnic Viorel, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 15 din 04.01.2019
    CECEU Transnistria nr. 48, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Iovcev Ion, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 16 din 04.01.2019
    CECEU Transnistria nr. 48, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Luncari Alexandru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 17 din 04.01.2019
    CECEU EST nr. 49, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Para Gheorghe, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 12 din 31.12.2018
    CECEU EST nr. 49, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Pogorea Dumitru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 14 din 03.01.2019
    CECEU EST nr. 49, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ticuș Igor, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 17 din 03.01.2019
    CECEU VEST nr. 50, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Macari Leonard, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 6 din 26.12.2018
    CECEU VEST nr. 50, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Brega Oleg, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 7 din 27.12.2018
    CECEU VEST nr. 50, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bobeica Gheorghe, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 27.12.2018
    CECEU VEST nr. 50, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Falcaș Leonid, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 9 din 29.12.2018
    CECEU VEST nr. 50, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Geamană Valentina, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 29.12.2018
    CECEU VEST nr. 50, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Barbarov Nadejda, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 17 din 04.01.2019
    CECEU VEST nr. 50, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Stîngaci Stela, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 19 din 05.01.2019
    CECEU SUA, Canada nr. 51, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ghilețchi Valeriu, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 8 din 27.12.2018
    CECEU SUA, Canada nr. 51, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Neaga Petru, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 10 din 29.12.2018
    CECEU SUA, Canada nr. 51, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bînzar Oleg, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 12 din 02.01.2019
    CECEU SUA, Canada nr. 51, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Savva Viorel, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 13 din 02.01.2019
    CECEU SUA, Canada nr. 51, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Grozav Gheorghi, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 14 din 03.01.2019
    CECEU SUA, Canada nr. 51, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Perov Valeri, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 15 din 03.01.2019
    CECEU SUA, Canada nr. 51, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Palancica Roman, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 16 din 03.01.2019
    CECEU SUA, Canada nr. 51, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Patron Alexandrin, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 17 din 04.01.2019
    CECEU SUA, Canada nr. 51, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ganea Valentin, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 19 din 04.01.2019
    CECEU SUA, Canada nr. 51, Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Vasilachi Ana, înregistrat prin hotărîrea consiliului, nr. 21 din 04.01.2019

Anexa nr. 2
la  hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 2253 din 5 februarie 2019

Lista grupurilor de inițiativă
care au informat despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea
„Destinat grupurilor de inițiativă”
și nu vor suporta cheltuieli în procesul
de colectare a semnăturilor

    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cărbune Iurii, înregistrat prin hotărîrea CECEU Nisporeni nr. 17, nr. 10 din 31.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Harcenco Elena, înregistrat prin hotărîrea CECEU Strășeni nr. 20, nr. 17 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Porubin Andrei, înregistrat prin hotărîrea CECEU Criuleni nr. 21, nr. 6.2 din 05.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Istrate Angela, înregistrat prin hotărîrea CECEU Ialoveni nr. 22, nr. 11 din 29.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Negruța Andrei, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 24, nr. 05 din 28.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Șuiu Veaceslav, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 29, nr. 15 din 07. 01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Uvarov Maxim, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 30, nr. 16 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Răileanu Gheorghe, înregistrat prin hotărîrea CECEU Cimișlia nr. 40, nr. 06/01 din 31.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Groza Ion, înregistrat prin hotărîrea CECEU Cahul nr. 43, nr. 03/01 din 26.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Lapicus Ion, înregistrat prin hotărîrea CECEU Transnistria nr. 47, nr. 16 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Pogorea Dumitru, înregistrat prin hotărîrea CECEU EST nr. 49, nr. 14 din 03.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Neaga Petru, înregistrat prin hotărîrea CECEU SUA, Canada nr. 51, nr. 10 din 29.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bînzar Oleg, înregistrat prin hotărîrea CECEU SUA, Canada nr. 51, nr. 12 din 02.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Savva Viorel, înregistrat prin hotărîrea CECEU SUA, Canada nr. 51, nr. 13 din 02.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Grozav Gheorghi, înregistrat prin hotărîrea CECEU SUA, Canada nr. 51, nr. 14 din 03.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Perov Valeri, înregistrat prin hotărîrea CECEU SUA, Canada nr. 51, nr. 15 din 03.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Palancica Roman, înregistrat prin hotărîrea CECEU SUA, Canada nr. 51, nr. 16 din 03.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Patron Alexandrin, înregistrat prin hotărîrea CECEU SUA, Canada nr. 51, nr. 17 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ganea Valentin, înregistrat prin hotărîrea CECEU SUA, Canada nr. 51, nr. 19 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Vasilachi Ana, înregistrat prin hotărîrea CECEU SUA, Canada nr. 51, nr. 21 din 04.01.2019

Anexa nr. 3
la  hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 2253 din 5 februarie 2019

Lista grupurilor de inițiativă
care nu au prezentat rapoartele privind finanțarea activității grupurilor de inițiativă
constituite pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților pe circumscripțiile
uninominale, precum și nici o notă informativă despre faptul că nu vor deschide un cont
la bancă
cu mențiunea „Destinat grupurilor de inițiativă”
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Livadaru Marin, înregistrat prin hotărîrea CECEU Edineț nr. 3, nr. 13 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Brenici Alexandru, înregistrat prin hotărîrea CECEU Edineț nr. 3, nr. 16 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Vengher Anatolie, înregistrat prin hotărîrea CECEU Edineț nr. 3, nr. 17 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Burlacu Alexandr, înregistrat prin hotărîrea CECEU Glodeni nr. 5, nr. 15 din 05.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Gorcea Nicolae, înregistrat prin hotărîrea CECEU Glodeni nr. 5, nr. 16 din 05.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Corj Mihail, înregistrat prin hotărîrea CECEU Glodeni nr. 5, nr. 17 din 05.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cimbriciuc Alexandru, înregistrat prin hotărîrea CECEU Soroca nr. 7, nr. 2/1 din 26.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Todirean Iurie, înregistrat prin hotărîrea CECEU Soroca nr. 7, nr.4/3 din 28.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Grădinaru Renata, înregistrat prin hotărîrea CECEU Bălți nr. 9, nr. 14 din 31.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Grosu Diana, înregistrat prin hotărîrea CECEU Bălți nr. 9, nr. 16 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Covaliov Arcadie, înregistrat prin hotărîrea CECEU Sîngerei nr. 12, nr. 6/1 din 30.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Roșca Ion, înregistrat prin hotărîrea CECEU Sîngerei nr. 12, nr.9/2 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Perciun Ion, înregistrat prin hotărîrea CECEU Rezina nr. 13, nr. 10 din 03.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Leașcenco Ion, înregistrat prin hotărîrea CECEU Călărași nr. 15, nr.15 din 02.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Arhire Anatolie, înregistrat prin hotărîrea CECEU Călărași nr. 15, nr.16 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Sohoborcenco Dumitru, înregistrat prin hotărîrea CECEU Orhei nr. 18, nr. 9/1 din 06.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Gaștea Ruslan, înregistrat prin hotărîrea CECEU Ialoveni nr. 22, nr. 15 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bucureanu Aurel, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 23, nr.4 din 28.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Croitor Artur, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 24, nr. 04 din 28.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Frolcov Alexei, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 24, nr. 09 din 05.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Șandrovscaia Svetlana, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 25, nr. 11 din 30.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cerba Valeriu, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 26, nr. 16 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cebotarescu Dumitru, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 28, nr. 7 din 27.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Zapșa Andrei, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 28, nr.13 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Zucec Erica, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 29, nr.6 din 28.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Banaru Evghenia, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 29, nr.9 din 03.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Valico Veaceslav, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 30, nr. 7 din 30.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bostan Galina, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 30, nr. 8 din 30.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Groza Andrei, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 30, nr. 13 din 03.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Mancenco Andrei, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 30, nr. 18 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Golopeatov Oleg, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 30, nr. 17 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Dolganiuc Valentin, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 30, nr. 20 din 05.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cîrlig Mihail, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 31, nr. 04 din 30.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Popa Alexandru, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 31, nr. 05 din 03.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ghelici Fiodor, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 31, nr. 07 din 03.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Nastas Andrei, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 33, nr.9 din 01.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Vieru Călin, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 33, nr.11 din 01.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Volosatîi Boris, înregistrat prin hotărîrea CECEU Chișinău nr. 33, nr.14 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ambroci –Ivanov Tamara, înregistrat prin hotărîrea CECEU Căușeni nr. 35, nr. 11 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Topolenco Alexandr, înregistrat prin hotărîrea CECEU Ștefan Vodă nr. 36, nr. 5 din 26.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ioniţă Silviu, înregistrat prin hotărîrea CECEU Hîncești nr. 38, nr.10 din 05.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Colța Vasile, înregistrat prin hotărîrea CECEU Sărata-Galbenă nr. 39, nr.11 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Covaş Dumitru, înregistrat prin hotărîrea CECEU Sărata-Galbenă nr. 39, nr.12 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bujorean Alexandru, înregistrat prin hotărîrea CECEU Leova nr. 41, nr. 8 din 28.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Savițchi Stepan, înregistrat prin hotărîrea CECEU Leova nr. 41, nr. 15 din 05.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Crăciuneac Iurie, înregistrat prin hotărîrea CECEU Cantemir nr. 42, nr. 6/3 din 01.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Botgros Nicolae, înregistrat prin hotărîrea CECEU Cantemir nr. 42, nr. 7/1 din 03.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Niculaița Iaroslav, înregistrat prin hotărîrea CECEU Cahul nr. 43, nr. 04/04 din 31.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cunev Veaceslav, înregistrat prin hotărîrea CECEU Taraclia nr. 44, nr. 4/1 din 28.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Aricov Gheorghi, înregistrat prin hotărîrea CECEU Taraclia nr. 44, nr. 4/3 din 28.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Dudoglo Nicolai, înregistrat prin hotărîrea CECEU Comrat nr. 45, nr. 4/1 din 26.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Constantinov Dmitri, înregistrat prin hotărîrea CECEU Comrat nr. 45, nr. 7/2 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cadîn Grigorii, înregistrat prin hotărîrea CECEU Ceadîr-Lunga nr. 46, nr. 5/p din 26.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Leiciu Gheorghi, înregistrat prin hotărîrea CECEU Ceadîr-Lunga nr. 46, nr. 6/p din 26.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Cernev Serghei, înregistrat prin hotărîrea CECEU Ceadîr-Lunga nr. 46, nr.13/p din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Sîrbul Andrei, înregistrat prin hotărîrea CECEU Transnistria nr. 47, nr. 5 din 28.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Evtodiev Semion, înregistrat prin hotărîrea CECEU Transnistria nr. 47, nr. 7 din 30.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Frunze Alexei, înregistrat prin hotărîrea CECEU Transnistria nr. 47, nr. 8 din 30.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Oprea Alexandru, înregistrat prin hotărîrea CECEU Transnistria nr. 47, nr. 9 din 30.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Oleinic Alexandru, înregistrat prin hotărîrea CECEU Transnistria nr. 47, nr. 21 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Meleca Vladimir, înregistrat prin hotărîrea CECEU Transnistria nr. 48, nr. 7 din 27.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Apostolachi Iurie, înregistrat prin hotărîrea CECEU Transnistria nr. 48, nr. 8 din 28.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Culacli Valerii, înregistrat prin hotărîrea CECEU Transnistria nr. 48, nr. 9 din 29.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Baida Veaceslav, înregistrat prin hotărîrea CECEU Transnistria nr. 48, nr. 10 din 29.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ursu Petru, înregistrat prin hotărîrea CECEU Transnistria nr. 48, nr. 11 din 31.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Vicol Arcadie, înregistrat prin hotărîrea CECEU Transnistria nr. 48, nr. 12 din 02.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Melnic Viorel, înregistrat prin hotărîrea CECEU Transnistria nr. 48, nr. 15 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Iovcev Ion, înregistrat prin hotărîrea CECEU Transnistria nr. 48, nr. 16 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Luncari Alexandru, înregistrat prin hotărîrea CECEU Transnistria nr. 48, nr. 17 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Para Gheorghe, înregistrat prin hotărîrea CECEU EST nr. 49, nr. 12 din 31.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Ticuș Igor, înregistrat prin hotărîrea CECEU EST nr. 49, nr. 17 din 03.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Macari Leonard, înregistrat prin hotărîrea CECEU VEST nr. 50, nr. 6 din 26.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Brega Oleg, înregistrat prin hotărîrea CECEU VEST nr. 50, nr. 7 din 27.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Bobeica Gheorghe, înregistrat prin hotărîrea CECEU VEST nr. 50, nr. 8 din 27.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Falcaș Leonid, înregistrat prin hotărîrea CECEU VEST nr. 50, nr. 9 din 29.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Geamană Valentina, înregistrat prin hotărîrea CECEU VEST nr. 50, nr. 10 din 29.12.2018
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Barbarov Nadejda, înregistrat prin hotărîrea CECEU VEST nr. 50, nr. 17 din 04.01.2019
    Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Stîngaci Stela, înregistrat prin hotărîrea CECEU VEST nr. 50, nr. 19 din 05.01.2019

Anexa nr. 4

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2253 din 5 februarie 2019

 
 

Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului independent Ghilețchi Valeriu

 
Nr.
Venituri / cheltuieli
Perioada de raportare
data 04.01.2019
data 11.01.2019
data 18.01.2019
Total
Săptămîna I
Săptămîna II
Săptămîna III
1
Venituri în perioada activității - total, inclusiv:
40000,00
0,00
0,00
40000,00
1.1
Donaţii persoane fizice
40000,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Donații persoane juridice
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Alte venituri
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Cheltuieli în perioada activității - total
31027,00
1203,00
7770,00
40000,00
 
 
 
 
 
 
 
Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii
170,00
0,00
21093,80
21263,80

 
 

 

Grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului independent Biriucov Sergiu

 
 
Nr.
Venituri / cheltuieli
 
Perioada de raportare
data 04.01.2019
data 11.01.2019
data 18.01.2019
data
24.01.2019
Total
Săptămîna I
Săptămîna II
Săptămîna III
SăptămînaIV
1
Venituri în perioada activității - total, inclusiv:
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
1.1
Donaţii persoane fizice
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
1.2
Donații persoane juridice
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Alte venituri
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Cheltuieli în perioada activității - total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
Donații în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii
1047,38
0,00
0,00
0,00
1047,38