HGC236/2019
Внутренний номер:  380178
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 236
от  24.04.2019
pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1468/2016 privind
aprobarea listelor drumurilor publice naționale
și locale din Republica Moldova

Опубликован : 26.04.2019 в Monitorul Oficial Nr. 148-158     статья № : 268     Дата вступления в силу : 26.04.2019
    În temeiul art. 4 alin. (2) din Legea drumurilor nr. 509/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 32), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Anexele nr.1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 60-66, art. 133) se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1:
    poziția R23 va avea următorul cuprins:
„R23
Basarabeasca–M3”;
 

    după poziția R34.2 se introduce următoarea poziție:


„R34.3

M3–drum de acces spre s. Slobozia Mare”;

 

    după poziția G23 se introduce următoarea poziție:


„G23.1
Zăicani–R7”;
 
    poziția G25 va avea următorul cuprins:
„G25
G58–Cobani–Hîjdieni–Glodeni–G57”;
 
    poziția G41 va avea următorul cuprins:
„G41
R9–Șoldănești–Alcedar–Boșernița–Rezina–R20”;
 

    după poziția G46 se introduce următoarea poziție:


„G46.1
G46–Găuzeni–Prodănești”;
 
    poziția G53 va avea următorul cuprins:
„G53
R15–Glodeni–Egorovca–R16”;
 

    după poziția G68 se introduc următoarele poziții:


„G68.1

G68–Ustia–zona de odihnă din Holercani

G68.2

Ustia–acces spre hidrocentrală”;

 
    poziția G71 va avea următorul cuprins:
„G71
R3–Ialoveni–Băcioi–Sîngera–R2”;
 
    poziția G75 va avea următorul cuprins:
„G75
R6–Peresecina–Hîrtopul Mare–Cruglic–G72”;
 
    poziția G86 va avea următorul cuprins:
„G86
G88–Dereneu–G85”;
 

    după poziția G94 se introduce următoarea poziție:


„G94.1
G94–Boldurești–G89”;
 

    după poziția G95 se introduce următoarea poziție:


„G95.1
G95–Peticeni–Vălcineț”;
 
    poziția G102 va avea următorul cuprins:
„G102

R34–Cneazevca–Sărățica Veche–Troian–R34”;

 
    poziția G104 va avea următorul cuprins:
„G104
Ialoveni–Costești–Molești”;
 
    poziția G112 va avea următorul cuprins:
„G112
R2–Țînțăreni–Geamăna–Constantinovca–G110”;
 
    poziția G120 va avea următorul cuprins:
„G120
R26–Ucrainca”;
 

    după poziția G122 se introduce următoarea poziție:


„G122.1

G122–Sagaidac–Valea Perjei”;

 
    poziția G129 va avea următorul cuprins:
„G129
R29–Ferapontievca–Chiriet-Lunga”;
 
poziția G142 va avea următorul cuprins:
„G142
M3–Vulcănești–Etulia”;
 
    2)  în anexa nr. 2:

    după poziția L10  se introduce următoarea poziție:
„L10.1

Drum de acces spre Colegiul agroindustrial „Gheorghe Răducan”;

 

    după poziția L68 se introduce următoarea poziție:


„L68.1
G10–drum de acces spre s. Climăuți”;
 

    după poziția L74 se introduce următoarea poziție:


„L74.1
R8.1–Unguri”;
 

    după poziția L172 se introduce următoarea poziție:


„L172.1

G52–drum de acces spre s. Prodăneștii Vechi”;

 

    după poziția L174.1 se introduce următoarea poziție:


„L174.2
R13–Bobulești–Stîrceni”;
 
    poziția L176 va avea următorul cuprins:
„L176

Drum de acces spre or. Florești Nord”;

 
    după poziția L176 se introduc următoarele poziții:
„L176.1
Drum de acces spre IMSP Spitalul raional Florești
L176.2

Drum de acces spre or. Florești Vest”;

 

    după poziția L179 se introduce următoarea poziție:


„L179.1

Drum de acces spre s. Chirilovca”;

 
    poziția L182 va avea următorul cuprins:
„L182

R16–drum de acces spre s. Octeabriscoe”;

 
    poziția L253 va avea următorul cuprins:
„L253
Călugăr–Musteața–G61”,
 
    poziția L316 va avea următorul cuprins:
„L316
R6–Pohorniceni–G68”;
 

    după poziția L324 se introduce următoarea poziție:


„L324.1

Drum de acces spre s. Seliște (Burcuta)”;

 
    poziția L329 va avea următorul cuprins:
„L329

R20–drum de acces spre s. Budăi”;

 

    după poziția L337 se introduce următoarea poziție:


„L337.1
Hoginești–M5”;
 

    pozițiile L352 și L352.1 vor avea următorul cuprins:


„L352

G95.1–drumul de acces spre s. Temeleuți;

L352.1
G95.1–drumul de acces spre s. Novaci”;
 
    poziția L362 va avea următorul cuprins:
„L362
Drujba–Hîrceşti–Curtoaia”;
 

    după poziția L 377 se introduce următoarea poziție:


„L377.1

R16–drum de acces spre s. Zagarancea”;

 

    după poziția L 378 se introduce următoarea poziție:


„L378.1
G94–drum de acces spre s. Morenii Vechi”;
 
    poziția L386 va avea următorul cuprins:
„L386

Mănoilești–s. Rezina–G90”;

 

    după poziția L392 se introduce următoarea poziție:


„L392.1

Drum de acces spre s. Găureni”;

 
    poziția L393 va avea următorul cuprins:
„L393
s. Valea-Trestieni–G94.1”;
 
    poziția L455 va avea următorul cuprins:
„L455
R5–Budești–M5
 

    după poziția L478.2 se introduce următoarea poziție:


„L478.3

L478–Socoleni–Cobusca Nouă”;

 
    poziția L493 va avea următorul cuprins:
„L493
R3–Buţeni–Moleşti–Răzeni–M3”;
 
    poziția L498 va avea următorul cuprins:
„L498

G103–drumul de acces spre s. Horodca”;

 
    poziția L504 va avea următorul cuprins:
„L504

G106–drum de acces spre s. Misovca”;

 
    poziția L511 va avea următorul cuprins:
„L511

G98–Drăgușenii Noi–Horodca”;

 

    după poziția L544 se introduce următoarea poziție:


„L544.1

Drum de acces spre s. Sărățica Nouă”;

 

    după poziția L552 se introduce următoarea poziție:


„L552.1

G125–drum de acces spre s. Bulgărica”;

 
    poziția L554.1 va avea următorul cuprins:
„L554.1
L554–Mereni–Hîrtop”;
 
    poziția L567 va avea următorul cuprins:
„L567

G124–stația Cimișlia”;

 

    după poziția L572 se introduce următoarea poziție:


„L572.1

Drum de acces spre s. Plop”;

 
    Poziția L615 va avea următorul cuprins:
„L615

G132–drum de acces spre s. Cania”;

 

    după poziția L615 se introduce următoarea poziție:


„L615.1

G132–drum de acces spre or. Cantemir”;

 
    poziția L629 va avea următorul cuprins:
„L629

R29– drum de acces spre stația Ceadîr-Lunga–R36”;

 

    după poziția L619 se introduce următoarea poziție:


„L619.1

Drum de acces spre s. Duduleşti”;

 

după poziția L644 se introduce următoarea poziție:

„L644.1

M3–drum de acces spre s. Samurza”;

 
    poziția L646 va avea următorul cuprins:
„L646

M3–drum de acces spre or. Taraclia–R32”.

 
    poziția L648 va avea următorul cuprins:
„L648
G137–Hîrtop –Salcia”;
 

    pozițiile L196, L352.2, L393.1, L495, L559, L680 se exclud.


    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.


   PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    și infrastructurii                                                                 Chiril Gaburici


    Nr. 236. Chişinău, 24 aprilie 2019.