HGC255/2019
Внутренний номер:  380432
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 255
от  29.05.2019
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 291     Дата вступления в силу : 31.05.2019
    Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1481/2006 cu privire la marcarea producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art.1564) va avea următorul cuprins:
    „2. Ministerul Finanţelor elaborează şi aprobă designul mărcii „Timbru de acciz”.
    2. Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1427/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 203-206, art. 1482), se completează cu punctul 11 cu următorul cuprins:
    „11. Ministerul Finanţelor elaborează şi aprobă designul mărcii „Timbru de acciz”.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PRIM-MINISTRU                                                                               Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                               Ion Chicu

    Nr. 255. Chişinău, 29 mai 2019.