DGO23/2019
Внутренний номер:  380456
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ Nr. 23
от  29.05.2019
cu privire la eliberarea din funcţie
a doamnei Lora GROSU
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 315     Дата вступления в силу : 30.06.2019
    În temeiul articolului 7 alineatul (3) și articolului 22 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, precum şi în conformitate cu punctul 15 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 845/2009, Guvernul DISPUNE:
    Se eliberează doamna Lora GROSU din funcţia de şef adjunct al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Pavel FILIP

    Nr. 23-d. Chişinău, 29 mai 2019.