HCNPFC21/15/2019
Внутренний номер:  380474
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr. 21/15
от  27.05.2019
referitor la confirmarea Ordinului președintelui CNPF
privind organizarea managementului instituțional
Опубликован : 31.05.2019 в Monitorul Oficial Nr. 178-184     статья № : 915     Дата вступления в силу : 31.05.2019
    În temeiul art.25 alin.(1) lit. d) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂȘTE:

    1. Se confirmă Ordinul preşedintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind organizarea managementului instituțional.
    2. Se abrogă Hotărârea CNPF nr.16/7  din  30.03.2018.
    3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării și va avea efect de confirmare și asupra Ordinului președintelui care va fi emis întru asigurarea executării art.25 alin.(2) din Legea nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare și pct.1.2 din Ordinul prenotat.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE                            Valeriu CHIȚAN

    Nr.21/15. Chișinău, 27 mai 2019.